Brama Poznania

Brama Poznania to Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, które poprzez multimedialną ekspozycję opowiada o dziejach wyspy katedralnej, początkach państwa polskiego i historii Poznania.

W grodzie zbudowanym w X w. na Ostrowie Tumskim miał swoją rezydencję książę Mieszko I. Tutaj też wzniesiono kaplicę dla księżnej Dobrawy, a następnie pierwszą katedrę w Polsce. Położenie grodu nad rzekami sprawiło, że przybywali do niego zagraniczni kupcy, i przyczyniło się do szybkiego rozwoju. W XVI w. na Ostrowie Tumskim powstała Akademia Lubrańskiego – pierwsza humanistyczna uczelnia w kraju. Natomiast w XIX w. na wyspie zbudowano część umocnień Twierdzy Poznań.

To właśnie bogata przeszłość Ostrowa Tumskiego oraz otaczająca przyroda są dla nas inspiracją w tworzeniu oferty dla grup szkolnych i przedszkolnych. Pozwalają nam poruszać tematy historyczne, architektoniczne, przyrodnicze i geograficzne oraz ćwiczyć komunikację w języku angielskim.

Edukacja to przygoda!

Wierzymy, że edukacja w instytucji kultury stwarza wyjątkową okazję do rozwoju indywidualnego i budowania więzi międzyludzkich. Dlatego stawiamy na aktywne uczestnictwo, inspirujemy do samodzielnego zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków, zachęcamy do interakcji w grupie, pomagamy rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Korzystamy z różnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych, takich jak: praca w grupie, gra edukacyjna, zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, praca konstruktorska, rozmowa, mapa myśli, przygotowywanie scenek.

Tematyka zajęć inspirowana jest dziedzictwem Ostrowa Tumskiego. To jednak nie wszystko – zawsze zwracamy uwagę na aktualne trendy, wydarzenia, kwestie społeczne i zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym.

Zajęcia edukacyjne

W ciągu roku szkolnego prowadzimy zajęcia dla wszystkich etapów edukacyjnych: grup przedszkolnych, klas I-III, IV-VI, VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia pomagają rozwijać szereg umiejętności i poszerzają wiedzę z wielu przedmiotów: historii, języka polskiego, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, przyrody, języka angielskiego.

Forma zajęć oparta jest na poznawaniu, odkrywaniu przez aktywne uczestnictwo. Zakłada interakcje między uczniami i uczennicami, kształcenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Zajęcia zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, pomysłowości, wyciągania wniosków. Przygotowują też do aktywnego uczestnictwa w kulturze, inspirują działania plastyczne i parateatralne oraz myślenie przedsiębiorcze.

W ofercie znajdują się też zajęcia dla grup uczących się języka angielskiego oraz grup z wymian międzynarodowych. Ich głównym celem jest ćwiczenie komunikacji w języku obcym oraz poszerzanie słownictwa w sytuacjach życia codziennego.

Prowadzimy również zajęcia dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością słuchu.

Terminy zajęć: od wtorku do piątku o godz. 9:30 i 11:30

Miejsce: zajęcia odbywają się na ekspozycji Bramy Poznania, w salach warsztatowych oraz w terenie na Ostrowie Tumskim

Liczba uczestników(czek): maksymalnie 30 uczniów(ennic) oraz 3 opiekunów(ek)

Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie Bramy Poznania: https://bramapoznania.pl/oferta-dla-szkol-i-przedszkoli

Walizka ciekawości

Walizka ciekawości to pakiet materiałów edukacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej, spakowany w walizkę na kółkach, który można bezpłatnie wypożyczyć i wykorzystać na zajęciach w szkole.

Temat pakietu to „Zawodowcy”. Materiały przybliżają pracę, jaką wykonywali mieszkańcy i mieszkanki grodu na Ostrowie Tumskim oraz pokazują zawody wykonywane dzisiaj.

Poszczególne elementy pakietu oraz zaproponowane aktywności pozwalają dzieciom na rozwijanie wyobraźni, zmysłów, ćwiczenie motoryki małej i dużej. Pakiet zawiera m.in. zeszyt z pomysłami na aktywności, drewnianą makietę grodu do wspólnego zbudowania, rekwizyty związane z zawodami oraz karty obrazkowe.

Szczegółowe informacje o Walizce ciekawości są dostępne na stronie Bramy Poznania: https://bramapoznania.pl/article/283

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera