ROLA TEATRU W ŻYCIU DZIECKA

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem, który wspomaga jego wszechstronny rozwój podobnie jak książka czy film. Przekraczając próg teatru dzieci mają niepowtarzalną możliwość zawieszenia otaczającej je rzeczywistości i wejścia do udawanego świata, w którym wszystko jest możliwe.

Teatr przyczynia się do równomiernego rozwoju różnych sfer osobowości: intelektualnej, moralnej, społecznej, emocjonalnej, estetycznej, artystycznej. Jak żadna inna dziedzina sztuki dostarcza wielu emocji, doznań, odczuć, które towarzyszą widzowi wówczas, gdy jest on otwarty na to, co  dzieje się na scenie, wokół niego. Teatr ma wyjątkową siłę oddziaływania na dziecięcego widza, ponieważ jest wyjątkowo chłonnym, wrażliwym odbiorcą, niezwykle żywo reagującym – szczególnie na bodźce wizualne, a sztuka teatru dostarcza ich najwięcej. Obraz przedstawienia dostarcza wzorców postaw, zachowań, wyborów. Mały widz znakomicie dostrzega i ocenia postawy postaci scenicznych, cieszy się i smuci wraz z nimi, żywo reaguje na krzywdę, przeraża go agresja, przemoc i wszelkie zło. Te spontaniczne reakcje na widowni są niezwykle wzruszające. Świadczą o niepowtarzalnym, niespotykanym odbiorze i przeżywaniu akcji scenariuszy przez dzieci, zwłaszcza przez najmłodsze.

Nie możemy również zapomnieć o zajęciach teatralnych. To one otwierają przed dziećmi nowe możliwości. Przełamują lęki, budują poczucie własnej osobowości, kształtują i pielęgnują poprawną wymowę, rozwijają wyobraźnię i intelekt, dają możliwość ciągłego obcowania w różnych grupach. Inscenizacje pozwalają też na lepsze zrozumienie utworu, dzięki nim dziecko może przebrać się i stać się ulubioną postacią czy bohaterem. Zanim dziecko wystąpi na scenie musi nauczyć się swoich kwestii na pamięć, często długich i trudnych. Poprzez wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonali swoją pamięć wzrokowo-słuchową, a następnie łączy ją z koordynacją ruchową na scenie.

Teatr nie tylko będzie świetną rozrywką dla dzieci ale także dla rodziców. Dobrze przygotowane spektakle z doświadczonymi aktorami z pewnością zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających odbiorców.

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera