Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce szkolnej

Jak zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole?

Jednym z najważniejszych obowiązków placówek oświatowych jest zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa oraz utrzymanie higieny pracy. W każdym momencie możemy ulec wypadkowi, ale stosując się do pewnych zasad zdecydowanie możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego wydarzenia.

Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych regulują akty prawne, z którymi należy się zapoznać i ich przestrzegać. Są to m.in.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r., Karta Nauczyciela, Kodeks Karny, przepisy BPH, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Warto przypomnieć, że do rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, które obowiązują od 29.11.2018 r.

Kluczową kwestią w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i innych placówkach jest znajomość oraz stosowanie się do wszystkich regulujących norm i przepisów prawnych wraz z ich nowelizacjami. Warto też posiłkować się wiedzą specjalistów i regularnie organizować spotkania kadry oraz uczniów ze strażakami, policjantami i ratownikami medycznymi. Nie można zaniedbywać podstawowych rzeczy, jak np. dbanie o stan techniczny budynku, boisk, placów zabaw, monitoringu czy pilnowanie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw. Do pracy nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny można zaangażować samorząd szkolny – usprawni to wdrażanie nowych pomysłów oraz umożliwi uczniom czynny wkład w tworzenie bezpiecznej szkoły. Dobrym rozwiązaniem jest też ubezpieczenie szkoły, pracowników oraz uczniów.

Utrzymanie bezpieczeństwa w szkole jest często trudnym procesem, ale nie można lekceważyć tego tematu. Należy podchodzić do niego z pełnym zaangażowaniem, zachęcając do współpracy wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców.

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera